O Školi Fudbala

skola-fudbala-atletik-ada

Škola fudbala Atletik osnovana je 2014.godine, u Beogradu, kao sportsko udruženje koje za cilj ima omasovljavanje, razvoj i unapređivanje dečijeg fudbala, kao i omasovljavanje rekreativnog fudbala uopšte, a prevashodno među dečijom populacijom. Program škole fudbala Atletik je rezultat višegodišnjeg iskustva diplomiranih sportski trenera i profesora fizičkog vaspitanja. Glavni treneri škole fudbala Atletik su pedagozi sa velikim iskustvom u radu sa decom uzrasta 5 do 11 godina.
ŠTA JE NAŠ CILJ?
Jedan od ciljeva škole fudbala jeste i uključivanje što većeg broja polaznika koji će se baviti fudbalom, sticati radne navike za redovno bavljenje fizičkim aktivnostima i družiti se.
ŠTA JE NAŠ PROGRAM?
Program škole fudbala Atletik definisan je tako da podstiče pravilan rast i razvoj dece, razvija opšte koordinacione i motoričke sposobnosti, usvajanje i razvoj osnovnih tehničkih elemenata fudbalske igre, i osnovnih elemenata iz gimnastike i akrobatike.
KADA TREBA POČETI SA TRENINGOM?
Kada su u pitanju sportske igre kao što je fudbal, sa organizovanim treniranjem treba započeti između pete i desete godine života. Trening naravno treba da bude prilagođen uzrastu i sposobnostima svakog pojedinca, gde svako dete treba da dobije maksimum pažnje, što se ostvaruje prisustvom nekoliko trenera na jednom treningu.

Zadaci škole fudbala

 • • Programom uticati na normalan rast i razvoj organizma u celini
 • • Razvijanje opšte koordinacije pokreta
 • • Razvijanje pozitivnih emocija
 • • Razvijanje higijenskih navika
 • • Programom uticati na pravilan odnos prema radu, prema kolektivu i društvenoj svojini
 • • Razvoj discipline
 • • Obezbeđenje teorijskih znanja i mnogi dr.

Škola fudbala za decu Atletik - IDEJA

Šta je osvnovna ideja bavljenja sportom na nivou hobija?

Poštovani roditelji i ostali, u narednom tekstu pokušaćemo da Vam približimo osnovne ideje i polazišta kojima škola fudbala Atletik teži.

 • • Fair-play, timska igra i sportski duh koji je usvakom trenutku spreman da dostojanstveno izgubi meč i podnese poraz; uvažavanje - kako saigrača tako i igrača protivničke ekipe; razvoj krupne i sitne motorike; usvajanje discipline i pravila ponašanja; poštovanje trenera kao zdravog autoriteta i neretko idola i poštovanje pravila kluba.
 • • U pobedi "ne poleteti", u porazu se "ne poniziti". Ekipa treba da se drži zajedno i kada pobeđuje i kada gubi. Svaki član tima treba da pruži svoj maksimum i da da maksimalan doprinos u datom trenutku.
 • • Možda jedna od najvažnijih stvari je to, da je fudbal namenjen svima, fudbal je namenjen za svu decu, bez obzira na fizičke karakteristike, sposobnosti, mogućnosti i uzrast.
 • • Fudbalski trening treba shvatati kao vid rekreacije i neophodne fizičke aktivnosti, a ne kao uvod u profesionalni sport. Kasnije, uz mnogo želje, treninga, zalaganja, odricanja, samodiscipline i upornosti može se doći do profesionalnog sporta, gde nije mesto svakome, a greške su izuzetno skupe. Profesionalni sport pre svega, zahtevajući maksimalno angažovanje, neretko usporava napredak na drugim poljima i ne ostavlja puno prostora za alternativu. To je veliki psihološki pritisak sa kojim se teško nose i odrasli, a pogotovo deca. Kada se pomešaju ova dva različita vida bavljenja sportom, to može da bude veoma opasno po samopouzdanje dece, a neretko može da pokvari i odnose u porodici. Današnji fudbalski treninzi, nažalost, sve češće neguju kod dece više "navijački", nego sportski duh. Suprotstavljene ekipe se "mrze", da bi se dokazala ljubav prema sportu. Ko je glasniji taj više "voli". Na kraju se plače, histeriše ili se preglasno, podrugljivo raduje. Saigrač se nakon greške vređa bez zadrške. Sve te stvari jako loše utiču na normalan razvoj dece, i moraju biti eliminisane.
 • • Cilj nam je da se deca druže, da uče kroz igru, stiču nova prijateljstva, nova iskustva, pravilno se razvijaju, stvaraju zdrave radne navike i imaju ispunjeno vreme prijatnim i pozitivnim aktivnostima.
Da bismo postigli iz svega navedenog najbolje rezultate, težimo ka tome da u našoj školi fudbala preovladavaju pozitivne stvari iz prethodnog teksta, i zajedničkim snagama i saradnjom dolazimo do njih.
Kada je reč o selekciji, ona se vrši kao kompleks organizaciono metodskih mera sa zadatkom da se pronađu oni pojedinci, od kojih se može očekivati da u perspektivi postižu veoma dobre rezultate. Prema najširem mišljenju najautoritativnijih stručnjaka fudbalske igre, moguće je izdvojiti sledeće kriterijume za utvrđivanje značajnih predispozicija dece za uspešnost u fudbalu:
 • • Osećaj lopte
 • • Brzinsko-snažne sposobnosti
 • • Smisao za igru
 • • Telesna građa
 • • Voljne sposobnosti
Metodika selekcije kao skup načina i uređaja za merenje kriterijuma u praksi podrazumeva sledeće metode:
 • • Ekspertna (ocena eksperata – fudbalskih trenera)
 • • Aparaturne (merenja preko kojih se precizno određuju funkcionalne mogućnosti organizma)
 • • Testovi (vežbe koje su tako koncipirane da se prilikom izvođenja manifestuju različite sposobnosti i svojstva ličnosti, čime se stiče uvid u objektivnu nadarenost pojedinca).