Škola Fudbala - Cenovnik

skola-fudbala-cena

  Cenovnik


 • Cena mesečne članarine Škole fudbala Atletik:
 • 3 puta nedeljno ……………….......….....….. 3.500,00 rsd. Grupa Školica fudbala i sporta (uzrast 5-7 godina)
 • 3 puta nedeljno …………………............…….….….. 4.500,00 rsd. Mlađa grupa (uzrast 8-9 godina)
 • 3 puta nedeljno ……………………...………....…….. 5.000,00 rsd. Starija grupa (uzrast 10-11 godina)
 • Mesečna članarina za drugo dete (rođeni brat) u mlađoj i starijoj grupi se umanjuje za 1.000,00 rsd.
Rad sa mlađim uzrasnim kategorijama

Fudbalski stručnjaci i pedagozi kao trenerski tim škole fudbala Atletik, opredeljeni su za rad sa mladim uzrasnim kategorijama, i svoj rad organizuju tako da se uvek zadovolje određene zakonitosti, pojave i procesi, kao što su:

 • • Gipkost se najviše i najlakše razvija i povećava od sedme pa do jedanaeste godine. Sredstva koja je najbolje koristiti su gimnastičke, atletske i akrobatske vežbe
 • • Sa početkom škole od 7 do 12 godina počinje drugi period detinjstva, od 13 do 16 godina u toku je period puberteta
 • • Brzina reakcije pokreta i brzina kreteanja najpovoljnije su za razvoj u uzrastu od 8 do 15 godina, uz pomoć sredstava kao što su igra na dva gola, atletske, gimnastičke i akrobatske vežbe
 • • Sposobnost učenja tehnike fudbala naglašeno se iskazuje već između 9. i 12. Godine uz pomoć sredstava kao što su : baratanje loptom, igra po delovima i igra na takozvane male golove
 • • Okretnost se najpovoljnije razvija u uzrastu od 10 do 11 godina
 • • Situaciona priprema u mladim uzrasnim kategorijama fudbalera, u prvom redu se odnosi na tehničku pripremu, odnosno usvajanje pokreta sa i bez lopte, što je u zavisnosti od koordinacije i kinestetičke osetljivosti za loptu.
 • • Program taktičke pripreme mora da bude u funkciji razvoja kreativnosti u igri, i u funkciji uigravanja raznih delova igre u napadu i odbrani.
 • • Za stvaranje budućeg vrhunskog fudbalera potrebno je oko 10 godina organizovanog, univerzalnog i stručnog rada
Škola fudbala za decu Atletik - Beograd

Unutar široke oblasti pokreta fizičke kulture, fudbal kao sportska igra predstavlja istovremeno i mentalnu i fizičku aktivnost, koja se neodoljivo nametnula širom sveta, pa se otuda stvorila i potreba za njenim sveobuhvatnim proučavanjem. Fudbalom kao fenomenom sportske igre u svetu su zaokupljene mnoge naučne discipline. Fudbal je kao svojevrsno multidisciplinarno područje isprepletan raznim naukama kao što su psihologija, pedagogija, biologija, fiziologija, sociologija, istorija i druge. Na celoj planeti se danas fudbal organizovano upražnjava bilo kao fizička, sportska ili rekreativna aktivnost. S toga se i kod nas javlja potreba za organizovanjem velikog broja škola fudbala a takođe i sportskih manifestacija i događaja među kojima je organizovan i fudbal za decu. Škola fudbala Atletik ima za cilj da zadovolji potrebe dece za kretanjem i sportom, a takođe i potrebe dece za fudbalom kao najpopularnije sporedne stvari na svetu. Fudbal za decu treba da predstavlja razonodu i razbibrigu da bi zdravo i aktivno odrastala, a ne profesiju, koju fudbal predstavlja već u ozbiljnim razmerama. Upravo se i zamera što neke škole fudbala promovišu svoj način rada baš po toj osnovi, gde decu najmlađeg uzrasta kvalifikuju kao buduće profesionalce. To se najčešće manifestuje kroz postavljanje ciljeva, prevashodno u smislu rezultata, takmičarskih rezultata, gde je prioritet pobeda. Škola fudbala Atletik ima ideju da fudbal za decu treba da predstavlja sredstvo zdravog odrastanja i razvoja. Deca u školi fudbala treba da budu srećna i zadovoljna, a da pritom prihvataju sve zdrave društvene norme, da se socijalizuju, da stiču zdravstveno-higijenske i radne navike, i još dosta toga. Da li će to stvarno biti tako, e t o zavisi od mnogo faktora. Najviše nesumnjivo na to ima uticaj trenera (pedagoga) koji svoj posao mora da radi na najbolji i najodgovorniji mogući način. Trener-pedagog treba da bude posvećen deci i da poznaje dečiju psihologiju i dečije potrebe. To naravno može jedino ako je školovan za tako nešto i da ima neophodno iskustvo u radu.

Sport, odnosno fizička aktivnost, kao što je poznato, predstavlja jednu od najboljih prevencija od nastanka različitih bolesti. Za decu se preporučuje da provode minimum sat vremena dnevno u sportskim aktivnostima. Sportske aktivnosti bi trebalo da postanu svakodnevnica kod dece jer se na taj način stiče navika koja se najčešće održava tokom celog života. Često se čuje kako neko kaže da vodi sportski život. Roditelji treba da znaju da deca imaju potrebu za sportom. Sport za decu treba da predstavlja razonodu, zabavu i zadovoljstvo, a da bi to zaista i bilo tako, potrebno je adekvatno osmisliti, dozirati i prilagoditi je uzrastu i sposobnostima deteta. Jako je pogrešno u koliko sport za dete predstavlja opterećenje i izvor frustracija. Takođe je bitan i period za početak bavljenja sportom, a zadatak trenera i pedagoga je i taj da procene psihofizičku zrelost deteta. Različita su mišljenja stručnjaka kada treba početi sa treningom. Jedni smatraju da je to period između osme i desete godine, drugi preporučuju već posle šeste godine, naročito kod ekipnih sportova. Što se tiče fudbala, deca se mogu uključiti u trening i ranije, već od pete godine, ali pod strogo prilagođenim planom i programom za taj uzrast. U tom periodu glavni cilj je da deca zavole fudbal. Da bi dete počelo da se bavi fudbalom, pre svega treba da bude zainteresovano za fudbal. Trener-pedagog i rodetelj mogu da odigraju ključnu ulogu u tome. Fudbal predstavlja verovatno najpopularniji sport, a škola fudbala treba da bude prilagođena interesovanjima i sposobnostima njenih polaznika. Takva bi trebalo da bude svaka škola fudbala ako pričamo o bazičnom sportu. U školi fudbala Atletik vodimo računa o uzrasnim karakteristikama dece i na taj način su treninzi i organizovani. Grupe su homogene po psihofizickoj zrelosti i motoričkim sposobnostima. Trudimo se da obezbedimo što bolje uslove za trening, kao i licencirane trenere sa potrebnim znanjem i iskustvom.