Razvoj motoričkih sposobnosti u školi fudbala

Motoričke sposobnosti možemo definisati kao funkcionalne strukture koje se aktiviraju kada treba obaviti neki motorni zadatak. Problem u razvoju motoričkih sposobnosti kod dece možemo pripisati sve većoj prisutnosti modernih tehnologija. Vreme provedeno ispred telefona, tableta ili računara dovodi nesumnjivo do smanjenja aktivnosti koje imaju veću razvojnu vrednost. Promene u navikama dece, dovode do smanjenja fizičkih aktivnosti i prirodnih oblika kretanja kao što su hodanje, trčanje, skakanje..
Motoričke sposobnosti možemo izdvojiti kao jedne od najznačajnijih za pravilan rast i razvoj dece, kao i za obavljanje različitih aktivnosti. Takođe i psihomotorni razvoj, koji je usko povezan sa emotivno-socijalnim i kognitivnim područjem i pruža mogućnost njihovog adekvatnijeg razvoja, a ispoljava se u efikasnom kontrolisanju kretanja.
Motorički razvoj možemo podeliti na sledeće faze:
 • Refleksni pokreti (prenatalni period i prvi meseci života)
 • Početne sposobnosti kretanja (period 0-2 godine)
 • Osnovne sposobnosti kretanja (period 2-7 godina)
 • Opšte sposobnosti kretanja (period 7-10 godina)
 • Specifične sposobnosti kretanja (period 10-13 godina)
 • Specijalizovane sposobnosti kretanja (od 14 godina i više)

Prema najčešće korišćenoj podeli, motoričke sposobnosti se dele na dve velike grupe: kvantitativne i kvalitativne motoričke sposobnosti. U kvantitativne motoričke sposobnosti spadaju: brzina, jačina, snaga i izdržljivost. U kvalitativne spadaju: koordinacija, fleksibilnost, preciznost, ravnteža i agilnost.

skola-fudbala-motoricki-poligon

Motoričke sposobnosti i motoričke veštine

Napredovanje u motoričkom razvoju može biti vidljivo kroz pojavu novih veština, poboljšanju u rezultatu kretanja, kroz pojavu finijih pokreta, kroz povezivanje kretanja i kroz rezultate testova koji procenjuju stepen motoričkog razvoja, odnosno motoričkih znanja. Neka motorička veština se ne može valjano izvesti bez adekvatne motoričke sposobnosti, a takođe se motorička sposobnost ne može u punoj meri ispoljiti bez racionalne tehnike izvođenja kretanja. Veštine se uče, a sposobnosti su proizvod učenja i genetskih faktora.

Iz perspektive dugoročnog razvoja sportista, razvoj osnovnih kretnih veština tokom ranog detinjstva služi nam kao dobra osnova za još naprednije i kompleksnije specifične motorne veštine koje se prirodno kasnije razvijaju.

Kushner i sar. 2015.

Motoričke veštine možemo podeliti na: grube - kao što su pokreti i kretanja celog tela ili segmenata tela (okretanje, puzanje, sedenje, hodanje, bacanje, trčanje), i fine - koje se generalno odnose na voljne pokrete koji uključuju manje mišiće i mišićne grupe (primer pokreti šakama i prstima) i zahtevaju veliku preciznost i spretnost. Istraživanja pokazuju da su deca sa bolje razvijenim motoričkim veštinama više fizički aktivna od najranijeg doba i tokom školskog uzrasta. Takođe, oni koji su fizički aktivni u mladosti, imaju veću šansu da to ostanu i kada odrastu. U tome je jedna od prednosti bavljenja fudbalom odnosno sportom uopšte. Ovladanost osnovnim kretnim veštinama kod dece u najranijem dobu u velikoj meri je povezano sa fizičkom formom (primer kardiorespiratornom) u starijem dobu. Deca koja imaju nedovoljno razvijenu opštu motoriku najčešće biraju nezdravije provođenje slobodnog vremena. Deca navode da je nedostatak veština za igranje, jedan od glavnih razloga odustajanja od fizičkih aktivnosti. Uspeh u vrhunskom sportu, a takođe i u fudbalu, se teško može dostići u koliko dete nije razvilo osnovne kretne veštine do 12 godine. Otuda potreba da se u predškolskom i mlađem školskom uzrastu program škole fudbala usmeri što više na razvoj veština i motoričkih sposobnosti, koje naravno prate i osnove fubalske igre sa elementima tehnike i taktike. Usmerenost ka rezultatima i takmičenjima bi trebalo da bude u strogo kontrolisanim granicama (princip škole fudbala Atletik).

Motorički razvoj je pod uticajem više faktora kao što su: neuromišićni razvoj, morfološki razvoj (telesni sastav, proporcije i veličina tela), tempo rasta i razvoja, psihološki razvoj, rezidualni efekti prethodnih motoričkih iskustava (uključujući i prenatalne kretnje), nova motorička iskustva i doživljaji (vežbanje i povezivanje različitih pokreta). Motorički razvoj je sastavni deo ukupnog razvoja čoveka a razvijenost motoričkih veština, kao efekti motoričke razvijenosti, ukazuju na razvijenost pojedinih organa i funkcija organizma u celini. Napredak u motoričkom razvoju je vidljiv kroz pojavu novih veština, pojavu finijih pokreta, poboljšanje u rezultatu kretanja, povezivanja kretanja, i kroz rezultate testova kojima se procejnuje stepen određenih znanja tj. motorički razvoj.

motoricki-poligon-skola-fudbala-za-decu

Škola fudbala Atletik Beograd poziva sve zainteresovane da nas pozovu i dođu na besplatan probni trening, da zajedno zakoračimo u sportsku budućnost!

Pratite nas
TERMINI
 • PON :
  18:30 - 20:30 pm
 • SRE :
  18:30 - 20:30 pm
 • PET :
  18:30 - 20:30 pm
REGISTRUJTE SE